GTranslate

Výkonnost sluchadel významně ovlivňuje kvalita používaných baterií do sluchadel. Kvalitní baterie mají vysokou kapacitu a jsou spolehlivé. K provozu sluchadel se dnes používají zinko-vzdušné baterie, které jsou minimálně škodlivé k životnímu prostředí.

Nabízíme velmi kvalitní zinko-vzdušné baterie do sluchadel značky RAYOVAC, které kvalitou patří mezi špičkové baterie do sluchadel. Baterie dodáváme v těchto základních velikostech: 675, 13, 312 , 10. Jednotlivé typy jsou odlišeny barevným označením.

Zajišťujeme maloobchodní i velkoobchodní prodej baterií za výhodné ceny!

Manipulace s bateriemi do sluchadel

Výměna baterie

Baterie se uvede do provozu odlepením ochranného barevného štítku. Štítek odlepte těsně před použitím a baterii vložte do sluchadla. Aktivace baterie potřebuje určitý čas, než se dostane dostatek vzduchu dovnitř. Proto maximální kapacita baterie naběhne po několika sekundách.

Pokud sluchadlo delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii ze sluchadla. Vybitá baterie by mohla sluchadlo poškodit.

Vyjmutí baterie

Nehtem otevřete schránku na baterie otočením dvířek baterie. Při úplném otevření baterie sama vypadne. Pokud tomu tak není, lehce vytlačte baterii špičkou tužky. 

Vložení baterie

Při vkládání baterie do dvířek dbejte na správnou polaritu baterie. Vkládejte ji tak, aby strana označená (+) zůstala směrem nahoru a souhlasila se značkou (+) na dvířkách baterie. Strana (+) je vždy hladká strana, strana (-) má barevný proužek. Dvířka s baterií lehce zatlačte. Při chybném vložení baterie lze dvířka zavřít jen s použitím značné síly. Sluchadlo by se mohlo poškodit!

Baterie nevhazujte do odpadkového koše, vraťte je tam, kde jste je koupili. Prodejce se postará o jejich ekologicky nezávadné znehodnocení

Doba životnosti baterie

Doba životnosti baterie závisí na typu sluchadla a na hluku okolního prostředí. Výkonná sluchadla odebírají z baterie samozřejmě větší proud než sluchadla pro lehčí nedoslýchavost. I pro stejný typ sluchadla závisí odběr proudu z baterie na jeho seřízení a na způsobu používání. Odběr proudu se proto liší od sluchadla ke sluchadlu a od jednoho uživatele k druhému.

Jakmile odlepíte barevný papírek baterie, baterie se začne vybíjet a po maximálně 4-6 týdnech bude vybita, i když jste sluchadlo nepoužili.

Expirace baterií je uvedena na zadní straně balení.

Skladování baterií

  • Baterie skladujte na suchém a chladném místě
  • Baterie ukládejte mimo dosah dětí
  • Baterie nevhazujte do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám
  • Baterie zinko-vzdušné nenabíjejte
  • Vybité baterie vyndávejte ze sluchadla. Takové baterie mohou vytéci a zničit sluchadlo
  • Nikdy baterie nevkládejte do úst a nikdy je nepolykejte
  • Nevyhazujte vyřazené baterie do koše na odpadky. Vraťte je tam, kde jste je koupili. Prodejce se postará o jejich ekologicky nezávadné znehodnocení.
  • Baterie uchovávejte mimo dosah domácího zvířectva

 

Recyklace baterií - místo zpětného odběru baterií a akumulátorů

Informujeme naše zákazníky, že v naší provozovně máme místo zpětného odběru baterií - adresa: Anticer s.r.o., Tomanova 3/5, Plzeň. Baterie můžete odevzdat také v poradenských střediskách spolku Audiohelp a dalších místech k tomu určených.

 

Kde nás najdete